Van Beek Advies Brandveiligheid van gebouwen

Van Beek advies brandveiligheid

Van Beek Advies Brandveiligheid is een onafhankelijk adviesbureau voor brandveiligheid, bouwkundige brandpreventie en brandbeveiliging van gebouwen. Dankzij meer dan 30 jaar ervaring en opleiding hebben wij dé specialistische kennis om u te adviseren bij brandveiligheidsvraagstukken met betrekking tot een brandveilig gebouw.

Zowel Bouwkundig als Installatietechnisch als Organisatorisch hebben wij de specialistische kennis om u te voorzien van gedegen advies dat naadloos aansluit op NEN-Normeringen en Wet- en Regelgeving, zoals de Arbowet en het Bouwbesluit.


Ook toe aan échte service? ☎ 06 - 37 32 44 03

Ontzorgen is voor Van Beek het 'sleutelwoord' om gezamenlijk tot een brandveilig gebouw te komen. Hierbij kijken we niet alleen naar wet- en regelgeving maar ook naar gelijkwaardigheidsoplossingen die wellicht beter passen binnen de gebruiksfunctie van het gebouw.


Van Beek Advies Brandveiligheid van gebouwen
Van Beek Advies Brandveiligheid, Maatwerk van uw wensen

Van Beek maatwerk van uw wensen

Onze dienstverlening bestaat uit: advies, inspectie, ontwerp, calculatie, realisatie, opleiding, certificering, beheer en onderhoud en omvatten alle disciplines die voor een brandveilig gebouw noodzakelijk zijn.

Naast een aanpak conform het minimale wettelijk vereiste kunnen alternatieven worden aangedragen om tot een hoger veiligheidsniveau of een meer gebruikersvriendelijke oplossing te komen.

Een aanschrijven ontvangen van het bevoegd gezag? Bel ons, wij nemen de regie, onderhouden het contact met het bevoegd gezag en nemen de stappen om tot een brandveilig geheel te komen.

Breed scala aan diensten brandveiligheid

Wij bieden een breed scala aan diensten op gebied van brandveiligheid aan overheidsinstellingen, kantoren, scholen, kinderdagverblijven, winkels, ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonzorgcentra, en woningen voor particulieren.

Wij geven advies maar zijn ook in te schakelen als toezichthouder voor de begeleiding van uw brandveiligheidstrajecten. Daarnaast verzorgen wij desgewenst het programma van eisen (PvE/UPD), het tekenwerk, en communiceren wij met het bevoegd gezag van uw gemeente, inspecterende- en certificerende instanties en onderhoudende partijen.

Van Beek Advies Brandveiligheid van gebouwen. Bouwplantoetsing

Inspectie brandveiligheid

Is uw gebouw brandveilig?

Van Beek Advies Brandveiligheid. Inspectie brandveiligheid van gebouwen

Status brandveiligheid 'conditiemeting'

VAN BEEK Advies brandveiligheid onderzoekt in welke mate rekening is gehouden met de brandveiligheidsvoorzieningen  in en om het gebouw, zoals onder andere:

 • hoe de brandcompartimentering is gerealiseerd?
 • zijn brandscheidingen aangebracht in schachten, stookruimten, technische ruimten en opslagruimten voor gevaarlijke stoffen?
 • zijn luchtkanalen voorzien van brandkleppen en worden deze onderhouden?
 • zijn er voldoende veilige vluchtwegen?
 • voldoet de brandmeldinstallatie (BMI), en wordt deze ‘aantoonbaar’ onderhouden?
 • voldoet de brandmeldinstallatie (BMI) aan het CCV Certificatieschema, dient deze voorzien te zijn van een inspectiecertificaat?
 • is er een goedgekeurd en ondertekend Programma van Eisen (PvE)?
 • is het logboek compleet en actueel?
 • is er een beheerder brandmeldinstallatie aanwezig en is deze ‘aantoonbaar’ opgeleid?
 • is er een BHV organisatie en weet deze te handelen bij een calamiteit zoals een brandmelding?
 • zijn er vluchtwegplattegronden aanwezig en zijn deze actueel?
 • werkt de nood/vluchtweg (NV/VL) signalering naar behoren en zijn deze in voldoende mate aanwezig?
 • werken vluchtdeuren naar behoren en worden deze niet moedwillig opengezet?
 • zijn er voldoende blusmiddelen aanwezig en worden deze ‘aantoonbaar’ onderhouden?
 • worden vluchtwegen niet gebruikt voor de opslag van ‘brandbare’ inventarisatie?

Een inventarisatierapport geeft de opdrachtgever een objectief en betrouwbaar beeld van de actuele status van het gebouw met betrekking tot brandveiligheid en kan worden gebruikt als basis voor een adviesrapport met aanbevelingen of offerteaanvragen.