Van Beek Advies brandveiligheid van gebouwen. Advies, Ontwerp en Realisatie

Advies brandveiligheid

VAN BEEK Adviesbureau brandveiligheid adviseert en-/of ondersteunt u bij:

 • Advies, ontwerp en realisatie van brandveiligheid
 • Veiligheidsvraagstukken van het bevoegd gezag van uw gemeente.
 • Aanvullende eisen van uw verzekering.
 • Vragen over Installatietechnische brandveiligheid zoals de brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, sprinkler, rookwarmteafvoer, nood/vluchtwegsignalering, vluchtwegplattegronden, brandslanghaspels en brandblussers.
 • Vragen over Bouwkundige brandwerende voorzieningen zoals wanden, kozijnen, deuren, beglazing en doorvoeringen waaronder kabels, buizen, luchtkanalen, en overige lekken waardoor de brandveiligheid niet is gewaarborgd.
 • Vragen over Organisatorische brandveiligheid zoals beheer van brandveiligheidsvoorzieningen en begeleiden van ontruimingsoefeningen.
 • Het opzetten en implementeren van het brandveiligheidsbeleid.
 • Het instrueren en opleiden van medewerkers.
 • Het beheren en onderhouden van het brandveiligheidsbeleid en brandwerende voorzieningen.
 • Het begeleiden van onderhoudspartijen en/of certificerende instantie.

Ook kunnen wij u helpen met het maken van een programma van eisen (PvE), een aanvraag omgevingsvergunning of als woordvoerder richting bevoegd gezag, onderhoudende partijen, aannemer en/of installateur.

Van Beek Advies brandveiligheid. Inspectie brandveiligheid van gebouwen

Inspectie brandveiligheid van gebouwen

Een inspectie is noodzakelijk om de status van de brandveiligheid van een gebouw te bepalen en vormt de basis (Nulmeting) voor een brandveiligheidsadvies. Dit advies kan tevens worden gebruikt als adviesrapport voor offerte aanvragen.

Er worden op het World Wide Web (www) vele termen gebruikt voor een inspectie brandveiligheid. In principe komen ze allemaal op hetzelfde neer en bepalen de status van het gebouw op het gebied van brandveiligheid.

Bekende termen voor een gebouweninspectie zijn: Inventarisatie, Steekproef, MPB opname, Conditiemeting, Nulmeting QuickScan, BGB opname, IPB opname.

Bij Van Beek brandveiligheid zijn de meest gebruikte vormen een QuickScan (beknopt) of een Inventarisatie (uitgebreid).

 • QuickScan: Een snelle beoordeling van het gebouw op grote lijnen.
 • Inspectie: Een complete beoordeling van het gebouw ingezoomd op detailniveau met een brandveiligheidsrapportage (advies) dat bruikbaar is voor offerte aanvragen.

Wij vertellen u niet alleen wat er niet goed is, maar ook waarom iets niet goed is, of niet voldoet aan wet- en regelgeving, compleet met stappenplan en kostenraming om tot een brandveilig gebouw te komen.

Van Beek Advies brandveiligheid. Bouwplantoetsing brandveiligheid

Bouwplantoetsing conform het Bouwbesluit

Gaat u bouwen of verbouwen, dan zal het bouwplan moeten voldoen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Helaas wordt nog te weinig nagedacht over de consequenties van de brandveiligheid op de ontwerpvrijheid bij bouwplannen. Dit kan leiden tot ongewenste budgetoverschrijdingen of aantasting van uw bouwkundig ontwerp.

Van Beek Advies brandveiligheid kan uw plan tijdig beoordelen en samen met u of uw architect een verantwoord brandveiligheidsconcept realiseren binnen uw voorlopig ontwerp.

Van Beek Advies brandveiligheid. Ontwerp en realisatie van brandwerende afdichtingen.

Ontwerp en realisatie

Indien gewenst verzorgen wij de uitvoering van de geconstateerde gebreken zodat u hier geen omkijken meer naar heeft. Van ontwerp tot het aanvragen van offertes tot opdrachtverstrekking, uitvoering en oplevering, blijven wij bij het traject betrokken. Wij zijn aanspreekpunt tussen u en het bevoegd gezag van uw gemeente, onderhoudende partijen, aannemers en installateurs.

Bij de eindoplevering ontvangt u van ons een compleet logboek met alle opleveringsverklaringen van de uitgevoerde werkzaamheden, as-built tekeningen met daarop aangegeven waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de testrapporten van de gebruikte materialen.

Van Beek Advies brandveiligheid. Beheerderstaken brandmeldinstallatie. Training en opleiding brandveiligheid, beheerderstaken, OP taken

Training en opleiding

Een brandveilig gebouw is één ding. Een brandveilig gebouw op juiste wijze gebruiken staat en valt met de gebruikers van het pand en of zij training en opleiding hebben genoten om de aangebrachte bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen op een juiste manier te gebruiken.

Van Beek brandveiligheid traint uw medewerkers zodat zij weten om te gaan met de brandveiligheidsvoorzieningen in het gebouw.

Zo organiseren wij bijvoorbeeld de cursus ‘beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)’. Deze training is op maat gemaakt op de bij u aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen zoals de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie. Dit eventueel aangevuld met instructies en/of uitleg over overige voorzieningen zoals nood/vluchtwegsignalering, brandslanghaspels, handbrandblussers, sprinkler en rookwarmteafvoersystemen.

Ook kunnen wij de ontruimingsoefeningen voor u organiseren of begeleiden om tot een brandveilig geheel te komen.

Van Beek Advies brandveiligheid. Inspectiecertificaat brandmeldinstallatie

Certificeren

Certificeren brandmeldinstallatie (BMI) / ontruimingsalarminstallatie

Als er bij u in het bedrijf een brandmeldinstallatie wordt geëist dient deze vaak ook te worden voorzien van een inspectiecertificaat. Dit inspectiecertificaat wordt uitgegeven door een geaccrediteerde inspecterende instantie.

Voorwaarde voor het verkrijgen van een inspectiecertificaat is dat er voldaan wordt aan het CCV-Certificatieschema.

Van Beek Brandveiligheid adviseert, maar kan u ook helpen bij het bewandelen van het traject van begin tot eind voor het behalen van het inspectiecertificaat.

Certificeren kwaliteitsmanagementsysteem (ISO / VCA / Wettelijke RI&E)

Uw kwaliteitssysteem zoals ISO, VCA of de wettelijke RI&E is in principe het perfecte systeem om procedures met betrekking tot brandveiligheid te beschrijven.

VAN BEEK Brandveiligheid beschrijft de werkprocessen tot heldere procedures en werkinstructies die aansluiten bij functie/taakomschrijvingen gekoppeld aan uitdagende doelstellingen die eenvoudig te monitoren zijn.

Wij kunnen u helpen bij het opzetten, implementeren, certificeren en onderhouden van uw kwaliteitsmanagementsystemen.  

Van Beek Advies brandveiligheid. Beheer en onderhoud brandwerende voorzieningen

Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud zijn noodzakelijk om de brandveiligheid van een gebouw te kunnen blijven waarborgen. Zo worden bijvoorbeeld de brandwerende afdichtingen met regelmaat doorbroken om nieuwe kabels te trekken en oude kabels te verwijderen. Ook veranderen indelingen van afdelingen regelmatig door interne verbouwingen. Deze verbouwingen hebben direct consequenties op de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen. Elementen van de BMI/OAI die verplaatst moeten worden, vluchtwegplattegronden die moeten worden aangepast of nood/vluchtwegsignalering (NV/VL), brandhaspelkasten en-/of handbrandblussers die opnieuw geprojecteerd dienen te worden om te voldoen aan normeringen, wet- en regelgeving.

Van Beek Brandveiligheid ontneemt u de zorgen voor adequaat beheer van de brandveiligheidsvoorzieningen en verzorgen, conform wet- en regelgeving het verplichte onderhoud aan uw brandveiligheidssystemen.

Van Beek Advies brandveiligheid. Toezicht uitvoering brandveiligheid.

Toezicht

Ook voor toezicht bent u bij Van Beek Brandveiligheid aan het juiste adres. Werkt u al met bestaande (onderhouds) partijen of aannemers en installateurs, maar heeft u geen tijd voor de begeleiding of toezicht van de werkzaamheden dan nemen wij die u uit handen. Wij treden op als opzichter met betrekking tot de brandveiligheidsvoorzieningen en bewaken de controle op de werkzaamheden of deze conform uw verwachtingen, opdrachten, en wet- en regelgeving worden aangebracht.

Door onze specialistische kennis en scholing weten wij precies welke uitdagingen zich voor kunnen doen en hoe deze vooraf zijn te voorkomen, zodat achteraf faalkosten en ergernis worden bespaard. 

Meer weten over onze diensten, bel of mail ons, wij helpen u graag verder.

Van Beek advies brandveiligheid specialisaties:

Advies, ontwerp en realisatie

Voorbereiding en contractvorming

Onderhoud brandveiligheid

Expert Judgement brandveiligheid

Bouwplantoetsing brandveiligheid

QuickScan brandveiligheid

Inventarisatie brandveiligheid

Calculatie brandveiligheid

Inkoop van brandveiligheid

Plan van aanpak brandveiligheid

Meerjaren begroting brandveiligheid (MJOB)

Projectering BMI | OAI | NV/VL

Overleg met bevoegd gezag (aanschrijven VR)

Programma van Eisen (PvE)

Voorbereiding en contractvorming

Melding brandveilig gebruik

Ontruimingsoefeningen

Tekenwerk (CAD) brandveiligheid

Directievoering brandveiligheid

Begeleiding brandveiligheid

Veiligheidskundige ondersteuning (MVK)

Certificering VCA 5.1/2018

Managementsystemen en handboeken

Certificering ISO 9001:2015

CCV-Certificatieschema Leveren BMI

CCV-Certificatieschema Onderhoud BMI

Training beheerders taken BMI (op maat)